بایگانی برچسب: کربن اکتیو جاکوبی

کربن اکتیو جاکوبی

کربن اکتیو -کربن اکتیو جاکوبی Jacobi

  کربن فعال یا کربن اکتیو که به عنوان زغال فعال و یا زغال اکتیو نیز شناخته می شود، نوع متداولی از مواد کربنی است که ویژگی های جذبی، کاتالیستی و الکتروشیمیایی مفیدی دارد و به عنوان یک جاذب قوی برای مواد محلول در گازها و مایعات عمل می کند.، . و حذف مواد آلی […]