Tag Archives: وزن میلگرد آناهیتا گیلان

محاسبه وزن میلگرد و انتخاب میلگرد مدنظر

ه وزن میلگرد و انتخاب میلگرد مدنظر

تشخيص سايز ميلگرد محاسبه وزن میلگرد و انتخاب میلگرد مدنظر ،براي انتخاب ميلگرد مد نظر و سايزمیلگرد دلخواه و همچنین وزن میلگرد مي توانيد از چند روش استفاده كنيد. ١.استفاده از ترازو در اين مورد كه كار بسيار سختي است براي يافتن ترازو در كار بسيار سخت است اما اين روش دقيق ترين روش ممكن […]