Tag Archives: مزایای واشر گرافیتی

واشر گرافیتی

واشر گرافیتی

واشر گرافیتی (برای دما ، فشار و مقاومت در برابر خوردگی ) واشرهای گرافیتی ، مقاومت حرارتی قوی را با مقاومت  در برابر شوک حرارتی ترکیب می کنند. نوعی آسیب که هنگام تحمل اجزای سازنده در تغییرات سریع دما ایجاد می شود. به طور معمول ، این واشرهای صنعتی از ورقهای گسترش یافته و مواد […]