Tag Archives: لوله های بتونی

انواع لوله های ساختمانی

انواع لوله های ساختمانی

انواع لوله های ساختمانی لوله های مختلف لوله کشی در کارهای ساختمانی برای مقاصد مختلف از جمله آبرسانی، زهکشی و دفع مواد زاید از مواد مختلف استفاده می شوند.   سیستم لوله کشی چیست؟ سیستم لوله کشی شامل کل سیستم اتصالات لوله و لوازم مورد استفاده برای تأمین آب و زهکشی می باشد. در این […]