ورق استنلس استیل ۳۰۴(نگیر)

ورق استیل ۳۰۴ نگیر از پر مصرف ترین متریال صنایع مختلف است .که حتی در صنایع خانگی نیز مصرف دارد.

از خصوصیات عالی ورق استیل ۳۰۴ نگیر مقاومت در برابر خوردگی ،زنگ زدگی و حرارت است .

فروشگاه پارسایان عرضه کننده ورق استیل ۳۰۴ نگیر از ضخامت ۰/۳میل تا ۶۰میل به صورت رول ،برگ (شیت ) و برش خورده می باشد.