الکتروموتورهای مختلف و ضد انفجار چینی

  فروش انواع الکتروموتور تک فاز و سه فاز با مارک های:

  الکتروموتور وگ برزیل(WEG)

  الکتروموتور زیمنس(SIEMENS)

  الکتروموتور اس ای دبیلیو(SEW)

  الکتروموتور موتوواریو(MOTOVARIO)

  الکتروموتور کایجیلی( KIJIELI)

  الکتروموتور ارسم(ERSEM)